Zanimljivosti iz arhivskog fundusa - 2023.


StudeniHR-DARI-53, Riječka kvestura

Serija Mass S2, spisi o izdavanju godišnjih viza za palestinske podanike.

[Izabrao Sandro Poropat, prof. - viši arhivist]
Listopad

HR-DARI-1358, Narodni odbor kotara Rab

Oznaka predmeta: HR-DARI-1358/5.5./5416/45
Veterinarski zapisnik o pojavi svinjske kuge u Kamporu u listopadu 1945.

[Izabrao: Boris Zakošek, dipl.soc. - arhivski savjetnik]
Rujan

HR-DARI-17, Kotarsko poglavarstvo Lovran, Opći spisi, br. 519/1821

Izvješće općinskog poglavara Lovrana o kvaliteti poljoprivrednog uroda, 17.5.1821.

[Izabrala Zorica Manojlović, dipl.soc. - arhivska savjetnica]
Kolovoz

HR-DARI-57, Tehnički uredi grada Rijeke, br. 124/6/1884.

Nacrt zgrade strojarnice u riječkoj luci u kojoj se nalazila prva električna centrala u Rijeci.

[Izabrao Sandro Poropat, prof. - viši arhivist]
SrpanjHR-DARI-1393, Obitelj Kaftanić

Paula Julija Kaftanić: autoportret, 1913., olovka
Paula Julija Kaftanić: portret brata Božidara, 1913., olovka
Paula Julija Kaftanić, portret oca Božidara, 1913?, olovka i tuš

[Izabrao: Boris Zakošek, dipl.soc. - arhivski savjetnik]
Lipanj
Pomorska oblast za Hrvatsko-ugarsko primorje u Rijeci, HR-DARI-46, Opći spisi, 1915., raz. IX, br. 67

Foto razglednice senjske luke s prizorima talijanskog parobroda „Lina” pri iskrcaju soli na barkačama te parobroda „Vladimir” u vlasništvu trgovca i izvoznika drva Franje Olivierija iz Senja pri ukrcaju bordunala dizanjem iz mora, kao prilozi Olivierijevoj predstavci Kraljevskoj pomorskoj oblasti u Rijeci o potrebi uređenja luke zbog njene nezaštićenosti i nepristupačnosti velikim brodovima, 12.5.1912., br. 3535/1912.

[Izabrala: Zorica Manojloivć, dipl.soc. - arhivska savjetnica]
Svibanj


HR-DARI-1358, Narodni odbor kotara Rab, opći spisi, br. 4664/53.
Okružnica Uprave za socijalno staranje N.R. Hrvatske u vezi osnivanja podružnica Društva za borbu protiv alkoholizma; sadrži bilten Društva za borbu protiv alkoholizma u N.R. Hrvatskoj.
[Izabrao Sandro Poropat, prof. - viši arhivist]
TravanjHR-DARI-1172, Zbirka fotografija Album „Gradnja pruge Karlovac - Rijeka“ Josefa Löwyja
Fotografije Rijeke, Zvečaja i Bakra
HR-DARI-7, Kraljevski gubernij za Rijeku i Ugarsko-hrvatsko primorje, prezidijalni spis br. 129/1873.
Dopis i plakat u kojima se najavljuje otvaranje željezničke pruge Karlovac - Rijeka 23. listopada 1873. Prvi vlak iz Karlovca za Rijeku krenut će u u 12.20 iza ručka. Kraljevski gubernij za Rijeku i Ugarsko-hrvatsko primorje.

[Izabrao: Boris Zakošek, dipl.soc. - arhivski savjetnik]
Ožujak

HR-DARI-417, Kotarski narodni odbor Sušak, Opći spisi, br. 6410/46
Obavijest Civilne bolnice u Rijeci da se Ginekološko-porodnički odjel od 1. srpnja 1946. godine premješta u zgradu Riječkog sanatorija
[Izabrala: Zorica Manojloivć, dipl.soc. - arhivska savjetnica]
Veljača

HR-DARI-1358, Narodni odbor Kotara Rab 1945.-1955., br. 6452/52.
Dopis Šumarije u Rabu u vezi uklanjanja pasa lutalica.
[Izabrao Sandro Poropat, prof. - viši arhivist]
Siječanj

HR-DARI-1358, Narodni odbor Kotara Rab 1945.-1955., HR-DARI-1358/5.11. 7306/45
Obavijest o rasvjeti u Rabu na božićne blagdane 1945.

HR-DARI-1358, Narodni odbor Kotara Rab 1945.-1955., HR-DARI-1358/5.12. 14624/48
Priopćenje Predsjednistva Vlade NRH od 22.12.1948. da je Božić radni dan[Izabrao: Boris Zakošek, dipl.soc. - arhivski savjetnik]