Stručna edukacija za djelatnike na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva


Pružanje stručne pomoći u upravljanju i zaštiti dokumentacije Državni arhiv u Rijeci provodi kontinuirano, pojedinačnim konzultacijama sa zainteresiranim stručnim djelatnicima, organizacijom predavanja po definiranim programima, organizacijom radionica i tečaja i stručnih seminara. U složenim velikim sustavima moguće je organizirati educiranje zaposlenika u samim pismohranama.

Izbor pitanja za Stručni ispit (poveznica).