SJEDIŠTE

Adresa:
Državni arhiv u Rijeci
Park Nikole Hosta 2
51000 RIJEKA
Hrvatska

(karta)
 Telefon - centrala:
++ 385 51 336 445

Telefon - čitaonica:
++ 385 51 336 447

Radno vrijeme:
Za stranke od ponedjeljka do petka od 8 do 13 sati uz prethodnu najavu.
Knjižnica i čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 08.00 do 14.00 sati uz prethodnu narudžbu.


Adrese elektroničke pošte (bez razmaka):

RAVNATELJ USTANOVE
ravnatelj @ riarhiv.hr


OPĆI POSLOVI - PISARNICA
pisarnica @ riarhiv.hr
U pisarnici se obavljaju svi poslovi vezani za uredsko poslovanje ustanove, te poslovi vezani za zaprimanje zahtjeva za izdavanje ovjerenih preslika: matičnih knjiga, osobnih kartona, dokumentacije za dokazivanje državljanstva ili radnog staža, svjedodžbi, prijepisa iz registara pomoraca, projektne dokumentacije zgrada, sudskih postupaka nacionalizacije, konfiskacije, ostavina i drugo (opširnije).

RAČUNOVODSTVO I FINACIJE
financije @ riarhiv.hr
Računovodstveno-financijski poslovi, poslovi plana i analize, nabave, izrade statistike i izvješća, obavljaju se u računovodstvu ustanove.ODJEL KNJIŽNICE I ČITAONICE
knjiznica @ riarhiv.hr
Knjižnica Državnog arhiva u Rijeci specijalna je knjižnica zatvorenog tipa koju koriste arhivski djelatnici i vanjski korisnici arhivskog gradiva. U sklopu knjižnice postoji čitaonica gdje korisnici istražuju naručeno arhivsko gradivo, pretražuju informacijski sustav obavijesnih pomagala i pregledavaju digitalizirano arhivsko gradivo (opširnije).
ODJEL ZA SREĐIVANJE I OBRADU ARHIVSKOG GRADIVA
obrada @ riarhiv.hr
Temeljna djelatnost Odjela je višerazinsko sređivanje arhivskog gradiva, priprema gradiva za korištenje u čitaonici Arhiva, rješavanje pisanih podnesaka fizičkih i pravnih osoba, konzultacije s korisnicima, suradnja na projektima drugih ustanova i pojedinaca i drugo (opširnije).ODJEL ZA VANJSKU ARHIVSKU SLUŽBU
vanjska @ riarhiv.hr
Odjel vrši stručni nadzor te daje podršku i pomoć tijelima i organizacijama državne uprave, javnim znanstvenim, visokoškolskim i kulturnim ustanovama, ali također i privatnim stvarateljima arhivskoga gradiva kao što su udruge građana, strukovne udruge i komore, vjerske zajednice, političke stranke i drugi, u zaštiti i upravljanju gradivom koje nastaje njihovom djelatnošću (opširnije).

ARHINET administracija
arhinet @ riarhiv.hr
Administriranje ARHiNET aplikacije kod svih stvaratelja i imatelja prve i druge kategorije.ODJEL ZA KONZERVACIJU I RESTAURACIJU
restauracija @ riarhiv.hr

Djelatnost Odjela su konzervatorsko-restauratorski radovi na arhivskom gradivu (zapisi na papiru, pergameni i koži), nadziranje fizičko-tehničkih uvjeta pohrane u spremištima i poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka u istima, interventna zaštita neposredno ugroženog arhivskog gradiva.


Digitalizacija papirnog gradiva
digitalizacija @ riarhiv.hr

Služba digitalizira restaurirano, osobito vrijedno ili često traženo gradivo DARI, ali i gradivo vanjskih korisnika prema službenom cjeniku DARI.


Adresa:
Državni arhiv u Rijeci
Odjel za konzervaciju i restauraciju
Vodovodna ulica 2
51000 RIJEKA
Hrvatska
(karta)

Telefon:
++ 385 51 375 045ISPOSTAVA U SENJU
senj @ riarhiv.hr
Djelatnost Sabirnog centra u Senju je arhivističko i tehničko sređivanje gradiva, vođenje evidencije o gradivu, izrada obavijesnih pomagala, te priprema gradiva za korištenje građanima s područja Crikvenice, Novog Vinodolskog, Raba, Paga i Senja.

Adresa:
Državni arhiv u Rijeci
Ispostava u Senju
Strmac 3
53270 Senj
Hrvatska
(karta)

Telefon:
++ 385 53 882 006
Sjedište Državnog arhiva u Rijeci
Odjel za restauraciju i konzervaciju
Ispostava u Senju