SJEDIŠTE

Adresa:
Državni arhiv u Rijeci
Park Nikole Hosta 2
51000 RIJEKA
Hrvatska

(karta)
 Telefon - centrala:
++ 385 51 336 445

Telefon - čitaonica:
++ 385 51 336 447

Radno vrijeme:
Za stranke od ponedjeljka do petka od 8.00 do 14.00 sati uz prethodnu najavu.      
Čitaonica je otvorena od 8.00 do 14.00 sati uz prethodnu narudžbu.                 

VIŠE NISU U UPORABI e-mail adrese: drzavni-arhiv@ri.t-com.hr, drzavni-arhiv@ri.htnet.hr i
arhinet@riarhiv.hr
RAVNATELJ USTANOVE
ravnatelj@riarhiv.hr

PISARNICA
pisarnica@riarhiv.hr

U pisarnici se obavljaju svi poslovi vezani za uredsko poslovanje ustanove, te poslovi vezani za zaprimanje zahtjeva za izdavanje ovjerenih preslika: matičnih knjiga, osobnih kartona, dokumentacije za dokazivanje državljanstva ili radnog staža, svjedodžbi, prijepisa iz registara pomoraca, projektne dokumentacije zgrada, sudskih postupaka nacionalizacije, konfiskacije, ostavina i drugo.
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE
financije@riarhiv.hr

Računovodstveno-financijski poslovi, poslovi plana i analize, nabave, izrade statistike i izvješća, obavljaju se u računovodstvu ustanove.
ODJEL ZA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKE POSLOVE SA ČITAONICOM
indok@riarhiv.hr

Čitaonica Državnog arhiva u Rijeci specijalna je knjižnica zatvorenog tipa koju koriste arhivski djelatnici i vanjski korisnici arhivskog gradiva. U sklopu knjižnice postoji čitaonica gdje korisnici istražuju naručeno arhivsko gradivo, pretražuju informacijski sustav obavijesnih pomagala i pregledavaju digitalizirano arhivsko gradivo.


ODJEL ZA SREĐIVANJE I OBRADU ARHIVSKOG GRADIVA
obrada@riarhiv.hr

Temeljna djelatnost Odjela je višerazinsko sređivanje arhivskog gradiva, priprema gradiva za korištenje u čitaonici Arhiva, rješavanje pisanih podnesaka fizičkih i pravnih osoba, konzultacije s korisnicima, suradnja na projektima drugih ustanova i pojedinaca i drugo.
ODJEL ZA ZAŠTITU ARHIVSKOG I DOKUMENTARNOG GRADIVA IZVAN ARHIVA
vanjska@riarhiv.hr

Odjel vrši stručni nadzor te daje podršku i pomoć tijelima i organizacijama državne uprave, javnim znanstvenim, visokoškolskim i kulturnim ustanovama, ali također i privatnim stvarateljima arhivskoga gradiva kao što su udruge građana, strukovne udruge i komore, vjerske zajednice, političke stranke i drugi, u zaštiti i upravljanju gradivom koje nastaje njihovom djelatnošću.
ODJEL KNJIŽNICE I IZDAVAČKE DJELATNOSTI
knjiznica@riarhiv.hr

Knjižnica Državnog arhiva u Rijeci specijalna je knjižnica zatvorenog tipa koju koriste arhivski djelatnici i vanjski korisnici arhivskog gradiva. .ODJEL ZA ZAŠTITU, KONZERVACIJU, RESTAURACIJU I REPROGRAFIJU ARHIVSKOG GRADIVA
restauracija@riarhiv.hr


Djelatnost Odjela su konzervatorsko-restauratorski radovi na arhivskom gradivu (zapisi na papiru, pergameni i koži), nadziranje fizičko-tehničkih uvjeta pohrane u spremištima i poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka u istima, interventna zaštita neposredno ugroženog arhivskog gradiva.

Digitalizacija papirnog gradiva
digitalizacija@riarhiv.hr


Služba digitalizira restaurirano, osobito vrijedno ili često traženo gradivo DARI, ali i gradivo vanjskih korisnika prema službenom cjeniku DARI.


Adresa:
Državni arhiv u Rijeci
Odjel za konzervaciju i restauraciju
Vodovodna ulica 2
51000 RIJEKA
Hrvatska
(karta)

Telefon:
++ 385 51 375 045


ISPOSTAVA U SENJU
senj@riarhiv.hr


Djelatnost Sabirnog centra u Senju je arhivističko i tehničko sređivanje gradiva, vođenje evidencije o gradivu, izrada obavijesnih pomagala, te priprema gradiva za korištenje građanima s područja Crikvenice, Novog Vinodolskog, Raba, Paga i Senja.


Adresa:
Državni arhiv u Rijeci
Ispostava u Senju
Strmac 3
53270 Senj
Hrvatska
(karta)

Telefon:
++ 385 53 882 006Sjedište Državnog arhiva u RijeciOdjel za restauraciju i konzervacijuIspostava u Senju