Opći akti i odluke


> Proaktivno informiranje


> Statut DARI

> Pravilnik o radu

> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada


> Cjenik usluga

> Pravilnik o blagajničkom poslovanju

> Pravilnik o načinu praćenja i naplate prihoda

> Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

> Procedura stvaranja ugovornih obveza u DARI

> Procedura zaprimanja računa

> Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga> Kućni red

> Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva

> Kategorizacija stvaratelja

> Preuzeto gradivo 2001-2006


> Etički kodeks - odluka DARI

> Etički kodeks - odluka HDA

> Odluka o razrješenju i imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

> Odluka o imenovanju službenika za informiranje

> Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka


> Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za člana upravnog vijeća iz redova zaposlenika - 12.12.2019.


> Zapisnik konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća DARI

> Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća

       > Odluka Upravnog odbora o donošenju programa rada i financijskog plana

       > Odluka Upravnog odbora o prihodima i rashodima

> Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća

> Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća

> Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog odbora sa 5. sjednice Upravnog vijeća

        > Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti

        > Drugi rebalans proračuna DARI za 2020.

        > Financijski plan za 2021.

> Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća

> Odluke Upravnog odbora sa 6. sjednice Upravnog vijeća

        > Izvješće o izvršenju programa rada za 2020.

        > Izvješće o izvršavanju financijskog plana za 2020.

> Odluke Upravnog odbora sa 7. sjednice Upravnog vijeća