Opći akti i odluke


> Proaktivno informiranje


> Statut DARI

> Pravilnik o radu

> Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
> Izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
> Izmjene priloga 1 i 3

> Pravila za planiranje i provedbu plana obrazovanja i stručnog osposobljavanja u DARI
> Suglasnost Ministarstva kulture i medija na Pravila za planiranje i provedbu plana obrazovanja i stručnog osposobljavanja u DARI

> Cjenik usluga

> Pravilnik o blagajničkom poslovanju

> Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti

> Pravilnik o načinu praćenja i naplate prihoda

> Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


> Procedura stvaranja ugovornih obveza u DARI

> Procedura dostavljanja i evidentiranja sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze financijski učinci

> Procedura zaprimanja računa

> Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

> Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama


> Odluka o rasporedu radnog vremena

> Odluka o vrednovanju poslova u izdavačkoj djelatnosti DARI

> Odluka o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar


> Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva i radu čitaonica Državnog arhiva u Rijeci

> Kategorizacija stvaratelja

> Preuzeto gradivo 2001-2006


> Etički kodeks - odluka DARI

> Etički kodeks - odluka HDA

> Pravilnik o zaštiti dostojanstva radnika

Povjerenica za zaštitu dostojanstva radnika je gđa Dunja Seiter Šverko, zaposlena na radnom mjestu više knjižničarke u Odjelu knjižnice i izdavačke djelatnosti (dunja.seiter.sverko@riarhiv.hr).


> Odluka o imenovanju službenika za informiranje

> Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka


> Pravilnik o zaštiti od požara