Izdavačka djelatnost


VJESNIK DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI

Urednički odbor:
dr. sc. Željko Bartulović, Goran Crnković, dr. sc. Irvin Lukežić, dr. sc. Nana Palinić, Ivan Peranić, Mladen Urem, dr. sc. Franjo Velčić, Boris Zakošek

Za nakladnika:
Goran Crnković

Glavni urednik:
Goran Crnković

Odgovorni urednik:
Markus Leideck

Tajnik:
Mladen Urem

Likovni i tehnički urednici:
Nana Palinić i Branko Lenić

UDK 930.25(093.2)
ISSN 1331-5137

Nakladnik:
Državni arhiv u Rijeci
Park Nikole Hosta 2
51000 Rijeka
Republika Hrvatska
E-mail: pisarnica @ riarhiv.hr (bez razmaka)
www.riarhiv.hr
Tel/fax:  ++385 51 336 445, ++385 51 336 447


Tiskani su sljedeći brojevi Vjesnika Državnog arhiva u Rijeci:

1, 2, 3, 4, 5, 6-7, 8-9, 10, 11-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
u cjelosti su digitalizirani i dostupni su na "Hrčku" - Portalu znanstvenih časopisa RH (poveznica).

32, 33-34, 35-36, 37, 38, 39, 40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48, 49, 50-52, 53-54, 55-56, 57-58, 59-60, zadnji dvobroj 61-62 je dostupan i online

Urednici Vjesnika su: 
 • Ivan Beuc (1,2), 
 • Mirko Zjačić (3-7), 
 • Đorđe Milović (8-10), 
 • Danilo Klen (11-21), 
 • Dražen Vlahov (22,23,26,27,30,31), 
 • Antun Giron (24,25), 
 • Jadranka Kaloper-Bakrač (28,29,32-37) i 
 • Goran Crnković (38-54)


  Vjesnik tematski obuhvaća arhivsko gradivo, inventare i regesta, članke i rasprave iz hrvatske političke, kulturne i gospodarske povijesti, posebice iz povijesti Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Istre, zatim priloge iz pomoćnih povijesnih znanosti te arhivske teorije i prakse.


  U nakladi DARI objevljeni su sljedeći naslovi kao serija Posebna izdanja Vjesnika DARI:
   

  Petar STRČIĆ: Otok Krk 1918.
  Građa o Narodnim vijećima SHS i talijanskoj okupaciji 1918. godine,
  190 stranica.

  Bibliografija, sažetak na talijanskom, kazalo.
  Lokalna povijest, Krk, Hrvatska, Austro-Ugarska monarhija, Država SHS, 1918, politička povijest, stranke, Narodno vijeće SHS, talijanska okupacija, nacionalno pitanje, arhivistika, povijesna građa, regesta.

  Historijski arhivi u Rijeci i Pazinu. Posebna izdanja, svezak 1.
  Rijeka, 1968.  Danilo KLEN: Fratrija.
  Feud opatije sv. Mihovila nad Limom u Istri i njegova sela (XI-XVIII st.),
  224 stranice.

  Tekst na hrvatskom, talijanskom i na latinskom jeziku, bilješke uz tekst.
  Bibliografija, sažetak, kazalo.
  Bibliografija: str. 157-158; bibliografske bilješke uz tekst.
  Riassunto: Fratria, feudo, con i suoi villagi, dell’Abbazia di s. Michele al Leme in Istria.

  Historijski arhiv u Rijeci. Posebna izdanja historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, svezak 2.
  Rijeka, 1969.  Petar STRČIĆ: Građa o talijanskoj okupaciji otoka Krka
  (od kraja 1918. do polovine 1919.),
  195 stranica.

  Politička povijest, talijanska okupacija, arhivsko gradivo.
  Tekst na hrvatskom i talijanskom jeziku.
  Bibliografija, sažetak i kazalo.
  Riassunto: Materiali sull’occupazione italiana dell’isola Krk (Veglia)
  dalla fine del 1918. alla meta del 1919.

  Historijski arhivi u Rijeci i Pazinu, Posebna izdanja, svezak 3.
  Rijeka, 1970.


  Zlatko HERKOV: Mjere Hrvatskog primorja,
  s osobitim osvrtom na solne mjere i solnu trgovinu,
  228 stranica.

  Bibliografija, sažetak, kazalo.
  Bibliografske bilješke uz tekst.
  Zusammenfassung, riassunto.

  Historijski arhivi u Rijeci i Pazinu. Posebna izdanja, svezak 4.
  Rijeka, 1971.
  Petar STRČIĆ: Zapisnici sjednica Okružnog narodnooslobodilačkog odbora za Hrvatsko primorje 1943 - 1945. godine,
  467 stranica.

  Lokalna povijest, arhivi, gradivo, vojna povijest, vojska, povijesna studija.

  Historijski arhivi u Rijeci i Pazinu. Posebna izdanja, svezak 5.
  Rijeka, 1975.


  Zlatko HERKOV: Gradnja ratnih brodova u Kraljevici 1764 - 1767.
  Iz povijesti Titova brodogradilišta u Kraljevici,
  226 stranica.

  Tekst. na hrvatskom, njemačkom i na talijanskom jeziku.
  Bibliografija, sažetak, kazalo.
  Bibliografija: str. 222-223, bibliografske bilješke uz tekst.
  Zusammenfassung: Der Kriegsschiffbau in Kraljevica 1764-1767.
  Brodogradnja, Kraljevica, povijest, ratni brodovi.

  Historijski arhivi u Pazinu i Rijeci. Posebna izdanja, svezak 6.
  Pazin i Rijeka, 1979.


  VODIČ Historijskog arhiva Rijeka,
  353 stranice.

  Historijski arhiv u Rijeci. Rijeka 1980.
  Suradnici Nikola Crnković, Antun Giron, Mirjam Hinić, Ines Krota, Mladenka Merdžanić, Ivan Peranić, Albino Senčić i Ive Zurak. Prijevodi sažetaka Ines Krota, Ljerka Simichen, Srećko Jelušić, grbovi Branko Fučić, pečati Nikola Crnković i Ive Zurak, uredio Nikola Crnković.
  Summaries, riassunti, zusammenfassungen. Bibliografija, sažetak, kazalo.
  Bibliografija znanstvenih i stručnih radova pisanih na temelju izvora u Arhivu, str. 321-338.

  Historijski arhivi u Pazinu i Rijeci. Posebna izdanja, svezak 7.
  Pazin i Rijeka, 1980.


  Bernard STULLI: Istarsko okružje 1825 - 1860.
  Prvi dio - Upravni sustav, demografske prilike, gospodarska struktura,
  179 stranica.

  Zusammenfassung, sommario.
  ISSN 0351-0891

  Historijski arhivi u Pazinu i Rijeci. Posebna izdanja, svezak 8.
  Pazin i Rijeka, 1984.

  Nada KLAIĆ: Vinodol od antičkih vremena do knezova krčkih i Vinodolskog zakona,
  143 stranice.

  Prijevod sažetka Matilda Ružić, fotografije Egon Hreljanović.
  Riassunto: Vinodol dai tempi dell’antichita ai conti di veglia e allo Statuto di Vinodol.
  Bibliografija, sažetak, kazalo.
  Bibliografija: str. 141-143 i uz tekst.

  Historijski arhivi u Pazinu i Rijeci. Posebna izdanja, svezak 9.
  Pazin i Rijeka, 1988.
  Prinosi za gospodarsku povijest otoka Paga,
  121 stranica.

  Zastupljeni autori: Ivan Pederin, Marija Zaninović-Rumora, Šime Peričić, Nikola Crnković.
  Bibliografija, sažetak, kazalo.
  Bibliografske bilješke uz tekst.
  Prevoditelji sažetaka Rosalia Massarotto, Matilda Ružić (talijanski), Ivan Pederin (engleski).

  Nakladnici Skupština općine Pag, Historijski arhivi u Pazinu i Rijeci. Posebna izdanja, svezak 10.
  Pazin i Rijeka, 1988.
  Život i djelo dr. Danila Klena (1910-1990),
  120 stranica.

  Glavni i odgovorni urednik Jadranka Kaloper-Bakrač, prevoditelj sažetaka Boris Pričard
  Zastupljeni autori: Željko Lužavec, Bartol Biličić, Franjo Butorac, Petar Strčić, Igor Karaman, Miroslav Bertoša, Lujo Margetić, Darinko Munić, Radojica Barbalić, Nikola Stražičić, Radmila Matejčić, Ljubinka Karpowicz, Mihael Sobolevski, Anton Giron, Jadranka Kaloper Bakrač, Vanda Ekl i Snježana Hozjan. Bibliografija, sažetak, kazalo. Snježana Hozjan: Bibliografija radova D. Klena, str. 107-120. Summaries.

  Historijski arhiv u Rijeci. Posebna izdanja, svezak 11.
  Rijeka, 1993.


  Anđelko BADURINA: Datja i prijatja.

  Primici i izdaci samostana franjevaca trećoredaca glagoljaša u Martinšćici na otoku Cresu: Knjiga I. 1578-1618, 176 stranica. Samostan sv. Jeronima (Martinšćica). Ekonomski izdaci 1578.-1618.

  ISSN 1330-2116.

  Povijesni arhiv u Rijeci. Posebna izdanja, svezak 12.
  Rijeka, 1995.

  Ivan ERCEG: Jozefinski katastar grada Rijeke i njegove uže okolice (1785/87).

  1998-2000. Dva sveska.
  Tekst na hrvatskom i njemačkom jeziku.
  Povijest katastra, Rijeka, povijest 1785.-1787.
  Zemljište, zakup, Rijeka, povijest Rijeke, arhivski izvori.

  Knjiga 1, 295 stranica (Školska knjiga, Zagreb, 1998.);
  Knjiga 2, 270 stranica (Državni arhiv u Rijeci. Posebna izdanja, svezak 13. Rijeka, 2000.).

  Nikola CRNKOVIĆ: Veli Lošinj.
  Iskonska civilizacija i arhivsko blago,
  284 stranice.

  Prijevod sažetaka Petar Velnić i Severino Korlević.
  Bibliografija, sažetak, kazalo.
  Bibliografija: str. 241-274.
  Summary: Veli Lošinj; Riassunto: Lussingrande.
  ISBN 953-9837-731.

  Državni arhiv u Rijeci. Posebna izdanja, svezak 14.
  Rijeka, 2001.


  Tvrđavni spisi Onofrija Del Campa.
  Traktati i memorabilije jednoga kondotjera u Dalmaciji u doba Kandijskoga rata.

  Priredio i uvodnim komentarom popratio Miroslav Bertoša, preveo Marino Manin.
  ISSN 1331-5137, ISBN 953-98377-8-2.

  Državni arhiv u Rijeci. Posebna izdanja, svezak 15.
  Rijeka, 2003.


  Zeljko BARTULOVIĆ: Sušak 1919.-1947.
  Državnopravni položaj grada,
  647 stranica.

  ISBN 953-2191-70-4.

  Nakladnici: Adamić d.o.o. (Rijeka),
  Državni arhiv u Rijeci, Posebna izdanja, svezak 16. i
  Pravni fakultet u Rijeci.
  Rijeka, 2004.
  Theodor de CANZIANI JAKŠIĆ: Iz likovne riznice Državnog arhiva u Rijeci,
  1 mapa (26 stranica).

  Katalog izložbe otvorene 7. lipnja 2004.
  Autor kataloga i izložbe Theodor de Canziani Jakšić, proslov Goran Crnković, prijevod sažetaka na engleski Melinda Kostelac, talijanski Matilda Ružić, fotografije Mirjana Lončar, Krešimir Pavić i Theodor de Canziani Jakšić. Bibliografija, sažetak, kazalo.
  Riassunto: Dal laboratorico artistico del Archivio State di Rijeka.
  Summary: From the artwork trasure of the State Archive in Rijeka.
  ISBN 953-7134-04-0.

  Državni arhiv u Rijeci. Posebna izdanja, svezak 17., Rijeka, 2004.


  Boris ZAKOŠEK: Opatijski album.
  Dugo stoljeće jednog svjetskog lječilišta,
  400 stranica.

  ISBN 953-7134-06-7.

  Državni arhiv u Rijeci, Posebna izdanja, svezak 18.
  Rijeka, 2005.


  Nana PALINIĆ: 125 godina električne energije u Rijeci,
  96 stranica.

  ISBN 953-7134-08-3.

  Nakladnici: HEP Distribucija d.o.o. Zagreb,
  DP Elektroprimorje Rijeka i
  Državni arhiv u Rijeci, Posebna izdanja, svezak 19.
  Rijeka, 2006.

  Roberto ŽIGULIĆ: Stališ duša župe Veprinac 1875.-1925. Knjiga I. Poljane i Puharska,
  440 stranica.

  ISBN 978-953-7134-10-5

  Državni arhiv u Rijeci, Posebna izdanja, svezak 20. (u knjizi pogrešno otisnuto svezak 21)
  Rijeka 2008.

  (Napomena: Nastavak ovog projekta u obliku druge knjige tiskan je u nakladi Hrvatskog književnog društva iz Rijeke, bibliografski zapis; Roberto Žigulić: Stališ duša župe Veprinac 1875.-1925. Knjiga II. Vasanska i Veprinac, 512 stranica, Hrvatsko književno društvo, Znanstvena biblioteka, ISBN 978-953-7564-29-2, Rijeka, 2011.)


  Inventar fonda Pomorska oblast za Ugarsko-hrvatsko primorje u Rijeci 1870.-1918.
  Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság iratai 1870-1918,

  368 stranica.

  ISBN 978-953-7134-17-4
  ISBN 978-963-7232-41-1
  Za nakladnike Goran Crnković i Sándor Bősze (ujedno i urednici).
  Prijevod na hrvatski Erzsébet-Mária Dolinar.
  Recenzent Boris Zakošek.
  Fond su sređivali (abecednim redom): Károly Bóna, Anita Friedrich Bíró, Sándor Bősze, Csaba Csendes, Csaba Csóti, Erzsébet-Mária Dolinar (Rijeka), László Fejes, József Gyenesei, Karmen Lazar (Rijeka), Gábor Miseta, Mária Nagy-Tóth, Tamás Polgár, Zoltánné Prait, László Szántó, Jánosné Tóth, Józsefné Vető, Anita Vonyó i Milan Zsidakovits.

  Nakladnici: Državni arhiv u Rijeci i
  Somogy Megyei Levéltar, Kaposvár. Posebna izdanja, svezak 21.
  Kaposvár i Rijeka, 2011.


  Ljubinka TOŠEVA-KARPOWICZ: Tajne Opatije.
  Tajna diplomacija u Opatiji 1890-1945.

  Prevoditelji na engleski jezik Izabela Karpowicz i Tanja Popova.
  Bibliografija i kazalo.
  ISBN 978-953-7134-18-1.

  Državni arhiv u Rijeci. Posebna izdanja, svezak 22.
  Rijeka, 2012.

  Tea PERINČIĆ: Mletački katastar Pirovca (Zlosela) iz 1752. godine,
  160 stranica.

  Predgovori Ante Šparica i Goran Crnković, izbor ilustracija i fotografija s potpisima Mladen Urem (urednik), recenzenti Mirela Altić i Daniel Barić.

  Nakladnici: Općina Pirovac ISBN 978-953-5753-90-2 i Državni arhiv u Rijeci ISBN 978-953-7134-20-4, Posebna izdanja, svezak 23.
  Pirovac/Rijeka, 2013.

  Jasenka KRANJČEVIĆ i Mirjana KOS: Fragmenti prekinutog vremena.
  Neizvedeni projekti turističke arhitekture
  40 stranica.

  ISBN 978-953-7134-21-1
  Katalog izložbe.

  Državni arhiv u Rijeci. Posebna izdanja, svezak 24.
  Rijeka, 2013.

  Ljubinka Toševa-Karpowicz: Masonerija, politika i Rijeka (1785.-1944.)
  Prijevod sažetka na engleski jezik Branko Dražić
  253 stranice.

  ISBN 978-953-7134-25-9

  Državni arhiv u Rijeci. Posebna izdanja, svezak 25.
  Rijeka 2015.


  Nana Palinić: Riječka kazališta
  Nastanak, kontinuitet i značenje kazališnih zgrada i scenskih prostora u razvitku urbane strukture grada.

  Prijevod sažetka na engleski jezik Ante Lakoš, prijevod sažetka na talijanski jezik Severino Korlević.
  500 stranica.

  ISBN 978-953-7134-26-6 (Državni arhiv u Rijeci)
  ISBN 978-953-6953-46-2 (Građevinski fakultet u Rijeci)

  Predgovor: Vladimir Bedenko
  Recenzenti: Vladimir Bedenko i Julija Lozzi Barković.
  Nakladnici: Državni arhiv u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci - Sveučilište u Rijeci.

  Državni arhiv u Rijeci. Posebna izdanja, svezak 26.
  Rijeka 2016.

  Izvori za povijest obitelji Draganić Vrančić u Državnom arhivu u Rijeci (zbornik radova)

  Urednik Goran Crnković.
  Prijevodi sažetaka na engleski jezik Denisse Mandekić.
  239 stranica.

  ISBN 978-953-7134-28-0

  Državni arhiv u Rijeci. Posebna izdanja, svezak 27.
  Rijeka 2017.
  Sadržaj:
  • Mladen Urem: Ostavština pl. obitelji Draganić-Vrančić iz Pirovca
  • Viliam Judák: Biskup Stjepan Fejérkövy i Nitranska biskupija
   (Prikaz darovnice biskupa Stjepana iz Nitre Faustu Vrančiću iz 1591. - iz fonda pl. obitelji Draganić-Vrančić arhiva u Rijeci)
  • Luka Vukušić: Dva pisma Antuna Vrančića i Franje Zaya o ubojstvu turskog princa Mustafe 1553.
  • Mladen Urem i Boris Zakošek: Popis knjiga iz knjižnice plemenite obitelji Draganić Vrančić iz Pirovca
  • Dubravka Kolić: Inventar fonda Obitelj Draganić Vrančić (HR-DAZD-352)
  • Mladen Urem i Boris Zakošek: Obitelj Draganić-Vrančić 1552. - 1971. Arhivski popis fonda
  • Nina Spicijarić Paškvan: Otisak - grof Frane Draganić protiv braće Filiberi
   (Stampa - co: Francesco Draganich contro fratelli Filiberi)
  • Fotografije i ilustracije iz obiteljskog fonda Draganić Vrančić.

 •