English language  English
 
 
 
 
 
 

Unutarnje ustrojstvo

Državni arhiv u Rijeci je javna ustanova koja obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima, zakonskim propisima te Statutu Arhiva.
Arhiv unutarnjim ustrojstvom i organizacijom osigurava racionalno i učinkovito obavljanje djelatnosti i provođenje vlastitog programa rada.

Djelatnost se obavlja u odjelima koji nemaju svojstvo pravne osobe. Odjelima upravljaju voditelji/voditeljice odjela u skladu s dobivenim ovlastima.

Unutar Arhiva djeluju:
  • Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva
  • Odjel vanjske arhivske službe
  • Knjigovežnica i restauratorska radionica
  • Odjel arhivske čitaonice, knjižnice i kulturno-prosvjetne djelatnosti

    Unutar Državnog arhiva u Rijeci djeluje Sabirni centar u Senju na adresi Strmac 3 u Senju.
    Opći i zajednički poslovi, administrativni, računovodstveni, čuvarski i tajnički poslovi, kao i poslovi čišćenja i održavanja obavljaju se jedinstveno za cijelu ustanovu.
  •