Zanimljivosti iz arhivskog fundusa - siječanj 2023.

HR-DARI-1358, Narodni odbor Kotara Rab 1945.-1955., HR-DARI-1358/5.11. 7306/45
Obavijest o rasvjeti u Rabu na božićne blagdane 1945.

HR-DARI-1358, Narodni odbor Kotara Rab 1945.-1955., HR-DARI-1358/5.12. 14624/48
Priopćenje Predsjednistva Vlade NRH od 22.12.1948. da je Božić radni dan[Izabrao: Boris Zakošek, dipl.soc. - arhivski savjetnik]