Pristup informacijama o radu ustanove


Službenik za informiranje o poslovanju ustanove:
Zvonimir Mandekić
Tel./Fax. ++ 385 51 336 447
Adresa elektroničke pošte: zvonimir.mandekic@riarhiv.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama odnosi se isključivo na pristup informacijama koje prikazuju POSLOVANJE OVE USTANOVE.

Za informacije o ARHIVSKOM GRADIVU KOJE SE ČUVA U ARHIVU molimo da zahtjev pošaljete direktno ODJELU koji pokriva područje od Vašeg interesa. Više informacija možete dobiti na linku kontakti.

Pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama NN 25/2013 i NN 85/2015. Osnovni cilj Zakona je omogućiti Ustavom zajamčeno pravo na pristup informacijama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tjela javne vlasti. Zakon omogućava da se davanje informacija od strane tjela javne vlasti daje svima pod jednakim uvjetma, propisuje načela prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija.


Postupak za informiranje javnosti o načinu rada ustanove

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Državnom arhivu u Rijeci. Zahtjev se upućuje pismenim putem temeljem predviđenog obrasca "Zahtjev za pristup informacijama". Zahtjev se podnosi na adresu:
Državni arhiv u Rijeci, Park Nikole Hosta 2, 51000 Rijeka, ili elektroničkom poštom na e-adresu zvonimir.mandekic @ riarhiv.hr (bez razmaka) ili neposrednom predajom u pisarnicu Državnog arhiva u Rijeci. Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama i u slučaju usmenog zahtjeva kada se sastavlja službena zabilješka s obveznim podacima kome se zahtjev upućuje, podacima koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime ili naziv tvrtke koja podnosi zahtjev.

Osim Zahtjeva za pristup informacijama, ostali predviđeni obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama su: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija i Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Napomena: Podnositelji zahtjeva nisu u obvezi navesti razloge zbog pojih se traži pristup informaciji. Ne plaćaju se upravne pristojbe. Državni arhiv u Rijeci ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija korisnicima i troškova dostave informacija. Naknada se naplaćuje prema kriterijima za određivanje visine naknada svih materijalnih troškova i troškova dostave informacija.


Zahtjev za pristup informacijama o poslovanju ustanove
> Otvoreni format (.ODT/.ODF) HRN ISO/IEC 26300:2008
> Prijenosni format (.PDF) HRN ISO 32000-1:2009
> Microsoft Office Word (.DOC/.DOCX)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
> Otvoreni format (.ODT/.ODF) HRN ISO/IEC 26300:2008
> Prijenosni format (.PDF) HRN ISO 32000-1:2009
> Microsoft Office Word (.DOC/.DOCX)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
> Otvoreni format (.ODT/.ODF) HRN ISO/IEC 26300:2008
> Prijenosni format (.PDF) HRN ISO 32000-1:2009
> Microsoft Office Word (.DOC/.DOCX)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/2014 i 15/2014)


Izvješće o informiranju za 2023.
Izvješće o informiranju za 2022.
Izvješće o informiranju za 2021.
Izvješće o informiranju za 2020.
Izvješće o informiranju za 2019.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje - 02.10.2020.
Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje - 05.10.2020.