Arhiva obavijesti
Jednostavna nabava robe, 17. studeni 2020.

Poziv na dostavu ponude za nabavu knjigoveške multifunkcijske preše (poveznica).NN 110/2020, 9. listopada 2020.

Na temelju čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Rijeci, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17) i prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 15. rujna 2020. godine (klasa: 112-01/20-01/0635, urbroj: 532-02/1-20-02), Državni arhiv u Rijeci raspisuje javni natječaj za popunu radnog mjesta: voditelj/ica računovodstva – 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

Uvjete natječaja možete pronaći na poveznici.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.Državni arhiv u Rijeci
Rijeka, 2. travnja 2020.

Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da je rad čitaonice i pisarnice s korisnicima usklađen s javnozdravstvenim okolnostima u kojima se nalazimo.


PISARNICA
Zahtjevi se primaju putem e-maila: pisarnica @ riarhiv.hr (bez razmaka)
ili pismenim putem na adresu:
DRŽAVNI ARHIV U RIJECI
Park Nikole Hosta 2
51000 Rijeka

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona na: 051-336-445 i 051-336-447.

ČITAONICA
Korisnici se ne primaju do daljnjega.
Dodatne informacije možete dobiti na e-mail: knjiznica @ riarhiv.hr (bez razmaka).

Markus Leideck, prof.
Ravnatelj Državnog arhiva u Rijeci