Zapisnici sjednica i odluke iz trenutnog saziva Upravnog vijeća DARI


> Zapisnik konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća DARI

       > Odluka Upravnog vijeća o nabavi skenera i pokretnih regala


> Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća DARI

       > Odluka Upravnog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice DARI


> Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća DARI

       > Odluke Upravnog vijeća s 3. sjednice
Zapisnici sjednica i odluke iz ranijih saziva Upravnog vijeća DARI


> Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za člana upravnog vijeća iz redova zaposlenika - 12.12.2019.


> Zapisnik konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća DARI

> Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća

       > Odluka Upravnog vijeća o donošenju programa rada i financijskog plana

       > Odluka Upravnog vijeća o prihodima i rashodima

> Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća

> Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća

> Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća s 5. sjednice

        > Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti

        > Drugi rebalans proračuna DARI za 2020.

        > Financijski plan za 2021.

> Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća sa 6. sjednice

        > Izvješće o izvršenju programa rada za 2020.

        > Izvješće o izvršavanju financijskog plana za 2020.

> Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća sa 7. sjednice

> Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća s 8. sjednice

        > Program rada za 2022.

> Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća s 9. sjednice - usvajanje zapisnika, rebalansa proračuna i financijskog plana

        > Odluka Upravnog vijeća s 9. sjednice - povjerenstvo za reviziju i otpis knjižnične građe

> Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća s 10. sjednice

        > Izvješće o izvršenju programa rada za 2021.

        > Izvješće o izvršavanju financijskog plana za 2021.

> Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća sa 11. sjednice

        > Program rada za 2023. godinu

        > Rebalans Financijskog plana za 2022. godinu

> Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća s 12. sjednice

        > Drugi rebalans Financijskog plana za 2022. godinu

        > Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

> Zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća s 13. sjednice

        > Izvješće o izvršenju programa rada za 2022.

        > Izvješće o izvršavanju financijskog plana za 2022.

> Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća sa 14. sjednice

> Zapisnik 15. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća s 15. sjednice

        > Program rada za 2024. godinu

> Zapisnik 16. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća sa 16. sjednice


> Zapisnik 17. sjednice Upravnog vijeća


> Zapisnik 18. sjednice Upravnog vijeća

        > Odluke Upravnog vijeća s 18. sjednice