Financijski planovi i izvješća> Izvješće o isplatama za lipanj 2024.

> Izvješće o isplatama za svibanj 2024.

> Izvješće o isplatama za travanj 2024.

> Izvješće o isplatama za ožujak 2024.

> Izvješće o isplatama za veljaču 2024.

> Izvješće o isplatama za siječanj 2024.> Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.

> Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. - opći i posebni dio


> Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2023.

> Bilješka uz financijsko izvješće za 2023.


> Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

> Obrazloženje financijskog plana za 2024.

> Rebalans Financijskog plana za 2023.

> Plan izvršenja za prvu polovicu 2023.


> Izvješće o izvršavanju financijskog plana za 2022.

> Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2022.

> Bilješka uz financijsko izvješće za 2022.

> Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

> Obrazloženje financijskog plana za 2023.

> Drugi rebalans Financijskog plana za 2022. godinu

> Rebalans Financijskog plana za 2022.


> Konačno izvješće revizije naplate i korištenja vlastitih prihoda
   (Ministarstvo kulture i medija RH)> Financijski plan za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.

> Obrazloženje financijskog plana za 2022.

> Izvješće o izvršavanju financijskog plana za 2021.

> Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2021.

> Bilješka uz financijsko izvješće za 2021. - prihodi/rashodi

> Bilješka uz financijsko izvješće za 2021. - bilanca
Stari financijski planovi i izvješća

> Rebalans financijskog plana za 2021. godinu

> Financijski plan za 2021.

> Obrazloženje financijskog plana za 2021.

> Izvješće o izvršavanju financijskog plana za 2020.

> Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2020.

> Bilješka uz financijsko izvješće za 2020.

> Bilješka uz financijsko izvješće za 2020. - prihodi/rashodi

> Bilješka uz financijsko izvješće za 2020. - bilanca

> Financijski plan - procjena prihoda i primitaka za 2021. i 2022.

> Plan proračuna za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.


> Drugi rebalans proračuna DARI za 2020.

> Financijski plan za 2020.

> Financijski plan - procjena prihoda i primitaka za 2020.

> Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2019.

> Bilješka uz financijsko izvješće za 2019.

> Plan proračuna za 2019.

> Plan programskih aktivnosti za 2019.

> Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018.