English language  English
 
 
 
 
 
 

Unutarnje ustrojstvo

Državni arhiv u Rijeci je javna ustanova koja obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima, zakonskim propisima te Statutu Arhiva. Ravnatelj ustanove je prof. Markus Leideck.

Arhiv unutarnjim ustrojstvom i organizacijom osigurava racionalno i učinkovito obavljanje djelatnosti i provođenje vlastitog programa rada. Djelatnost se obavlja u odjelima koji nemaju svojstvo pravne osobe. Odjelima upravljaju voditelji/voditeljice odjela u skladu s dobivenim ovlastima.

Unutar Arhiva djeluju:

1. Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva - voditelj dipl.soc. Boris Zakošek
2. Odjel za informacijsko-dokumentacijske poslove sa čitaonicom - voditeljica Zrinka Tolić Nikolić, prof.
3. Odjel za zaštitu, konzervaciju, restauraciju i reprografiju arhivskog gradiva - voditeljica mag.art. Iva Gobić Vitolović
4. Odjel za zaštitu arhivskog i dokumentarnog gradiva izvan arhiva - voditelj dipl.iur. Zoran Stanković
5. Odjel knjižnice i izdavačke djelatnosti - voditeljica prof. Dunja Seiter Šverko
6. Odjel za opće i tehničke poslove - voditeljica mag.oec. Sanja Lončar
7. Sabirni centar u Senju - voditelj prof. Denis Rukavina