English language  English
 
 
 
 
 
 

Odjel arhivske čitaonice, knjižnice i kulturno-prosvjetne djelatnosti

Državni arhiv u Rijeci ima čitaonicu s 12 korisničkih mjesta u Upravnoj zgradi na adresi Park Nikole Hosta 2 u Rijeci.
Čitaonica je otvorena od ponedjeljka do petka od 8.00 do 13.00 sati, a srijedom uz najavu i od 15.00 do 18.00 sati.
Arhivsko se gradivo može naručiti osobno u čitaonici, pisanim putem, telefonom ili elektroničkom poštom. Gradivo naručeno do 12.00 sati dostavlja se u čitaonicu sljedeći dan, a ono naručeno poslije 12.00 sati unutar iduća dva dana.


Knjižnica Državnog arhiva u Rijeci specijalna je knjižnica zatvorenog tipa koju koriste arhivski djelatnici i korisnici arhivskog gradiva. Knjižnični fond se sustavno prikuplja od 1926. godine, tj. od početka ustrojstva arhivske službe u Rijeci, a stručno se obrađuje od 1948. godine. Struktura je knjižničnog fonda podređena ulozi i funkciji arhivske djelatnosti i službe kao referentna literatura u stručnom arhivskom i znanstveno istraživačkom radu.

Knjižnični fond se sastoji od 7366 knjiga i 384 naslova periodike s ukupno 19266 svezaka. Fond je stručno obrađen, katalogiziran po međunarodnim standardima ISBD(M), odnosno ISBD(S) za serijske publikacije, a klasificiran je po UDK klasifikaciji. Od kataloga se izrađuju abecedni, mjesni i stručni katalog te posebni katalog za arhivističku literaturu. Tematski, najveći se dio knjižničnog fonda odnosi na opću, nacionalnu i lokalnu povijest, zatim pomoćne povijesne znanosti te ostale društvene znanosti. Najstarija knjiga iz fonda je tiskana 1720. godine u Veneciji, a fond pohranjuje i stare riječke novine u kontinuitetu od 1873. godine.