English language  English
 
 
 
 
 


Preporuke za rad korisnika u čitaonici Državnog arhiva u Rijeci (DARI) od 5. svibnja 2020.1. Čitaonica Arhiva počinje s radom za korisnike 5. svibnja 2020. godine.

2. Čitaonica će za korisnike biti otvorena od ponedjeljka do petka u vremenu od 8.00 do 13.00 sati.

3. U čitaonici je dopušten istovremeni boravak najviše 4 korisnika na označenim mjestima.

4. Korisnici moraju prethodno najaviti svoj dolazak e-poštom na: pisarnica @ riarhiv.hr (bez razmaka) ili telefonom na broj 051/336-445. Uz vrijeme dolaska potrebno je najaviti i planirano vrijeme odlaska iz prostora Arhiva.

5. Korisnici se upozoravaju na obavezno pranje i dezinficiranje ruku po dolasku i prije odlaska iz Arhiva. Osobni predmeti trebaju biti odloženi na za to predviđeno mjesto i u čitaonici smiju se koristiti samo osobni pisaći pribor i/ili prijenosno računalo.

6. Korisnicima se preporuča da unaprijed istraže što više o arhivskom gradivu koje im je potrebno putem mrežne stranice Arhiva (riarhiv.hr) i Nacionalnog arhivskog informacijskog sustava (http://arhinet.arhiv.hr/).

7. Korištenje obavijesnih pomagala arhivskih fondova i zbirki moguće je uz narudžbu istih kod djelatnika u čitaonici.

8. Korisnicima se preporučuje da za vrijeme boravka u čitaonici koriste zaštitne maske i jednokratne rukavice.

9. Korisnici za vrijeme boravka u Arhivu trebaju pratiti upute djelatnika u čitaonici.

10. Pisarnica Arhiva i nadalje zaprima zahtjeve stranaka za ovjerenim i neovjerenim preslikama arhivskog gradiva isključivo elektronskom ili zemaljskom poštom te telefonom.

11. Kada drugačije nije moguće, strankama koje su podnijele zahtjev preko Pisarnice će se omogućiti uvid u gradivo. Uvid je moguće obaviti isključivo u čitaonici Arhiva. Djelatnik koji rješava zahtjev obavijestiti će stranku o točnom terminu u kojem je moguć uvid. Pritom se stranka mora pridržavati svih propisanih mjera za rad čitaonice.

12. Korisnike i stranke se moli da ako pokazuju bilo koje znakove bolesti COVID-19 nikako ne dolaze u Arhiv.


Markus Leideck, prof.
Ravnatelj Državnog arhiva u Rijeci
   Arhiva obavijesti