Javni natječaj

5. siječnja 2022.

Na temelju čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Rijeci (KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2170-53-03-18-04), čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19, 66/20) i prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 10. prosinca 2021. godine (KLASA: 112-01/21-01/0844, URBROJ: 532-02-01/1-21-02) Državni arhiv u Rijeci raspisuje javni natječaj za prijem zaposlenika:

- Manipulant u Odjelu za opće i tehničke poslove, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Uvjete natječaja možete pronaći na poveznici.
Zahvala

Državni arhiv u Rijeci se zahvaljuje svim svojim djelatnicima, ustanovama u kulturi i medijima te vanjskim suradnicima i istraživačima arhivskog gradiva u protekloj 2021. godini na kolegijalnoj suradnji i brojnim postignućima koja su proistekla iz zajedničkog rada i djelovanja.

Posebnu zahvalnost želimo iskazati Ministarstvu kulture i medija, Primorsko-goranskoj županiji i Gradu Rijeci na sufinanciranju javnih programa naše ustanove, bez čije pomoći ne bismo bili u prilici ostvariti značajan broj programa.

Posebnu zahvalnost iskazujemo i gospođi Jasni Matejčić Gobić iz Rijeke koja je donirala našoj ustanovi ostavštinu dr. sc. Radmile Matejčić, istaknute znanstvenice, povjesničarke umjetnosti i autorice brojnih radova iz povijesti Rijeke, čime je obogaćen naš fundus.

Vjerujući kako ćemo i nadalje kreirati zapažene i kvalitetne programe u suradnji s ovim istaknutim institucijama i brojnim suradnicima iz naše domovine i inozemstva, svima želimo Sretan Božić i novogodišnje blagdane, te sve najbolje u nadolazećoj Novoj 2022. godini.
Obavijest o izboru kandidata za prijem u radni odnos u provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva”


6. prosinca 2021.

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto diplomirani knjižničar - pripravnik, 1 izvršitelj (m/ž) izabrana je Marlena Vičević.
Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto konzervator-restaurator - pripravnik, 1 izvršitelj (m/ž) izabrana je Ema Thür.
Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto arhivski tehničar - pripravnik, 2 izvršitelja (m/ž) izabrani su Denise Darrer i Petar Brković.

Izabrani kandidati sklopit će s Državnim arhivom u Rijeci Ugovor o radu na određeno vrijeme kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
Izabrani kandidati se trebaju u roku od dva dana javiti u Državni arhiv u Rijeci radi potpisivanje ugovora o radu.
Obavijest o uvjetima ulaska u prostorije Državnog arhiva u Rijeci od 16. studenog 2021.


Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. studenoga 2021. u prostorije Državnog arhiva u Rijeci mogu ući samo osobe koje, uz predočenje identifikacijske isprave, posjeduju jedan od sljedećih dokumenata:

- Potvrdu o cijepljenu protiv bolesti COVID 19 (putem aplikacije GO COVID 19 ili u papirnatom obliku s QR kodom)

- Potvrdu o preboljenju bolesti COVID 19 izdanu od liječnika opće prakse (ne starije od 12 mjeseci od datuma preboljenja)

- Negativan test na COVID 19 (brzi antigenski test ne stariji od 48 sati ili PCR test ne stariji od 72 sata).

- Korisnike i stranke se moli da ako pokazuju bilo koje znakove bolesti COVID-19 ne dolaze u Arhiv.
Obavijest o radu čitaonice

Sukladno odlukama nadležnih službi sa ciljem suzbijanja širenja bolesti COVID-19, rad u čitaonici Državnog arhiva u Rijeci odvija se na sljedeći način:


1. Čitaonica Državnog arhiva u Rijeci radi od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

2. U čitaonici je dopušten istodoban boravak najviše 4 korisnika na označenim mjestima.

3. Korisnici moraju prethodno najaviti svoj dolazak e-poštom na: indok@riarhiv.hr ili telefonom na broj 051/336-447. Uz vrijeme dolaska potrebno je najaviti i planirano vrijeme odlaska iz prostora Arhiva.

4. Prozračivanje čitaonice se provodi svaki dan od 11:00 do 11:30 sati. Za vrijeme stanke korisnici su dužni napustiti prostor čitaonice.

5. Korisnici su obvezni čitavo vrijeme boravka u Državnom arhivu u Rijeci nositi zaštitne maske na pravilan način.

6. Korisnici se upozoravaju na obavezno pranje i dezinficiranje ruku po dolasku i prije odlaska iz Arhiva.

7. Osobne predmete trebaju odložiti u ormariće u garderobi, a u čitaonici smiju koristiti samo osobni pisaći pribor i/ili prijenosno računalo.

8. Korisnicima se preporuča da unaprijed istraže što više o arhivskom gradivu koje im je potrebno putem naše mrežne stranice i Hrvatskog arhivskog informacijskog sustava

9. Korištenje obavijesnih pomagala arhivskih fondova i zbirki moguće je uz narudžbu istih kod djelatnika u čitaonici.

10. Korisnicima se preporučuje da za vrijeme boravka u čitaonici koriste jednokratne rukavice.

11. Korisnici za vrijeme boravka u Arhivu trebaju pratiti upute djelatnika u čitaonici.

12. Pisarnica Arhiva i nadalje zaprima zahtjeve stranaka za ovjerenim i neovjerenim preslikama arhivskog gradiva isključivo elektronskom ili zemaljskom poštom te telefonom. Kada drugačije nije moguće, strankama koje su podnijele zahtjev preko Pisarnice će se omogućiti uvid u gradivo. Uvid je moguće obaviti isključivo u čitaonici Arhiva. Djelatnik koji rješava zahtjev obavijestiti će stranku o točnom terminu u kojem je moguć uvid. Pritom se stranka mora pridržavati svih propisanih mjera za rad čitaonice.

13. Korisnike i stranke se moli da ako pokazuju bilo koje znakove bolesti COVID-19 nikako ne dolaze u Arhiv.

 
 
                          
 
 
×
    Pristupačnost

Mapa mrežne stranice Uključi/isključi podcrtavanje poveznica Uključi/isključi kontrast Uključi/isključi OmoType slova Manja slova Uobičajena slova Veća slova Najveća slova